Renia i Piotr postanowili po wielu latach poślubić się w czasie wyjazdu Sylwestrowego w góry.
Miłość jest piękna w każdym wieku.